Cégjog

Irodánk a gazdasági területeken működő üzleti tevékenységek, vállalati kultúrák megismerésére és megértésére törekszik, s a társasági jog területén is nagy tapasztalattal rendelkezik.
A tevékenység magában foglalja betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, közkereseti társaságok és részvénytársaságok társasági szerződésének elkészítését, illetve módosítását, valamint az elkészített okiratok ellenjegyzését és a cégalapítással (módosítással) kapcsolatos cégbírósági ügyintézést.

FONTOS: Kötelező jogi képviselet

Amennyiben Kft., Kkt., Bt., Rt. vagy Nyrt. megalapítását, illetőleg Szövetkezet létrehozását tervezi, a Cégbíróság előtti eljárásokban, s az okiratszerkesztés során ügyvédi közreműködésre van szüksége!

Ezen felül irodánk további területeken is segítségére lehet:
  • céges ügyek átfogó intézése
  • tőkeemelések, osztalékok
  • átalakulások
  • végelszámolás
  • belső szabályzatok készítése
  • ügyvezetői felelősséggel, s az ügyvezetői tevékenységgel kapcsolatos egyéb kérdések
  • gazdasági jogi, adó- és illetékjogi eljárások

A működő társaságoknál közreműködünk a vállalati érdekeltségek, üzletrészek és részvények átruházásában, teljes vállalkozások felvásárlásában illetve eladásában (M&A) is:
  • teljes körű okiratszerkesztés (szervezeti és működési szabályzat is) cégátvilágítás
  • szindikátusi szerződések elkészítése

FONTOS: Szindikátusi szerződések

A szindikátusi szerződést nevesített szerződésként hatályos jogunk nem szabályozza, így fogalmára, létrejöttének, megszűnésének, megszegésének jogkövetkezményeire sem ad eligazítást. Mindezek miatt rendkívül fontos olyan ügyvédet megbízni, aki tisztában van, a bírói gyakorlattal (Legfelsőbb Bíróság Gf. VII. 30.058/1997. - BH 1998. évi 89. szám irányadó), valamint tapasztalattal rendelkezik effajta szerződések elkészítésében.