Summum ius summa iniuria.

(A jog méltányosság nélkül jogtalanság.)

Cicero

Dr. Téglásy Balázs

Az iroda tevékenyége kiterjed a polgári jog, gazdasági jog, társasági jog és a büntetőjog különféle területeire.

Attorney at law

Rechtsanwalt

Polgári jog

Büntetőjog

Cégjog

Családjog

Dr. Téglásy Balázs

Az ügyvédi iroda működési körébe tartozik többek között:

gazdasági társaságok alapításával, működésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, ingatlanokkal kapcsolatos jogi közreműködés, vagy polgári peres- vagy nemperes eljárások vitele. Irodánk másik fő profilja évek óta a képviselet büntetőjoggal kapcsolatos ügyekben, kirendelések útján vagy meghatalmazással történő büntetőjogi képviseleten keresztül; gazdasági, közlekedési, vagy egyéb bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban.

Tovább

Gazdasági társaságok eseti, illetve állandó képviselete

A tevékenység magában foglalja betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, közkereseti társaságok és részvénytársaságok társasági szerződésének elkészítését, illetve módosítását, valamint az elkészített okiratok ellenjegyzését és a cégalapítással (módosítással) kapcsolatos cégbírósági ügyintézést.

  • Peres eljárások
  • Büntetőjog
  • Ingatlanjog
  • Családjog
  • Devizahiteles perek, végrehajtás megszüntetési perek

Elérhetőség:

dr. Téglásy Balázs ügyvéd

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 34. II/3.
Tel.: +36-1-796-5335
Fax: +36-1-700-1929
Mobil: +36-70-361-0700
e-mail: iroda@drteglasybalazs.hu