Ingatlanjog

Az ingatlanok jogi szabályozása igen sokrétű. Fontos ügyelni a részletszabályokra is, hiszen például az ajándékozás egyenesági rokonok közt, házastársak, illetve édestestvérek közt illetékmentes. A törvény szűkíti tehát azok körét, akikre ez a kedvezmény fennáll. Az ingatlanjog körében tárgyaljuk többek közt az adásvételi-, hitel- és jelzálogszerződéseket, foglalkozhatunk haszonbérlettel, társasházak szabályozásaival, lakóközösségi problémákkal, míg az ingatlanszerzés körében kiemelendő a már említett ajándékozás, az adásvétel, öröklés, házassági vagyonjog.

Házasságkötés esetén egyre többen élnek a lehetőséggel, hogy az ingatlant közös tulajdonként, arányosan megosztva viseljék. Már önmagában ez további jogi kérdéseket vet fel: magát a tulajdoni részesedéseket be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, ami közhitelesen bizonyítja, hogy több tulajdonosa is van az adott ingatlanhoz. Ez egy nemperes eljárás keretében elintézhető ügy, azonban fontos jogi lépés a házastársak és harmadik személyek szempontjából is akár egy adás-vétel esetén. Fontos szempont ez egy esetleges válás esetén is, hiszen közhitelessége révén egyértelműen bizonyítja a felek részesedését, melyre a bíróság támaszkodhat további bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, nem mellesleg a feleknek is biztonságot adhat.

Maga a tulajdonátruházás esetén kötelező jogi szakismerettel rendelkező személyt, ügyvédet megbízni annak lefolytatása sikeressége érdekében, hiszen nagy értékekről és megélhetési kérdésekről esik szó, melyeket egy jogi ismeretekkel rendelkező személyre bízva a jogalkotó biztonságosabb kezekbe helyezi az ügyek lefolytatását, kimenetelét. Bérleti szerződések esetén bár nem szükséges az ügyvédi közbenjárás, ajánlott, hiszen akár bérbeadóként, akár bérbe vevőként biztosítékot jelent egy ügyvéd által kibocsátott irat, melyet vitás helyzetekben bizonyítékként használhatunk fel.