Egészségügyi jog (Orvosi Műhibaperek)

Tiszteljük az orvosokat: tudjuk, hogy gyógyító tevékenységük során nagy felelősséget viselnek. Éppen ezért elfogadhatatlannak és megengedhetetlennek tartjuk, hogy egy orvos ne az elvárható legnagyobb gondossággal, ne a szakmai szabályok megtartása mellett, ne az orvostudomány mindenkori állásának ismeretében és annak megfelelően járjon el. Elfogadhatatlannak és megengedhetetlennek tartjuk a gyógyító tevékenység során a felkészületlenséget és a nemtörődömséget, mivel az ilyen mulasztás emberi életet veszélyeztethet – vagy annak elvesztését eredményezheti.

Ugyanakkor, több ízben képviseltünk sikeresen orvosokat is, mivel alapelvünk, hogy kizárólag etikailag, orvos-szakmailag és jogilag vállalható esetekben járunk el, függetlenül, megbízónk foglalkozásától. Minden esetben törekszünk tehát arra, hogy úgy a konzultációk, mint a megindításra kerülő eljárás során teljes empátiával és az ügyvédtől elvárható titoktartást is meghaladó diszkrécióval, ügyfelünk kíméletével járjunk el. Az orvosi mulasztáson alapuló igényeket peren kívüli egyeztetés során, annak eredménytelensége esetén peres eljárásban, illetőleg – ha az orvosi mulasztás a büntetőjogi felelősségre vonás lehetőségét is felveti – ügyfelünk kívánata szerint büntetőeljárásban érvényesítjük. Amennyiben az egészségügyi dokumentáció nem vagy nem teljes körben áll ügyfelünk rendelkezésére, a teljes dokumentáció hiteles másolati példányát beszerezzük, és azt – szükség szerint orvosszakértő bevonásával – már az eljárás megindítása előtt részletesen elemezzük. Az elemzés birtokában ügyfelünknek őszinte és megalapozott véleményt törekszünk megfogalmazni arra vonatkozólag, valóban a polgári igények eredményes érvényesítését, illetőleg a büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó mulasztás történt-e.