Szakterületek

Gazdasági társaságok alapítása, képviselet cégeljárásban

A tevékenység magában foglalja betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, közkereseti társaságok és részvénytársaságok társasági szerződésének elkészítését, illetve módosítását, valamint az elkészített okiratok ellenjegyzését és a cégalapítással (módosítással) kapcsolatos cégbírósági ügyintézést.

Ingatlanjog

Az iroda ellátja az ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények felülvizsgálatát, ingatlan-adásvételi szerződések és bérleti szerződések elkészítését, ingatlan-nyilvántartási eljárások ügyintézését, társasházi alapító okiratok szerkesztését, valamint a kapcsolódó adó- és illetékügyekben jogi tanácsadást.

 • ingatlan adásvételi szerződések elkészítése
 • jogi képviselet ingatlannal kapcsolatos változások bejegyzésénél
 • ársasházak alapító okirata

Büntetőjog

Kirendelés vagy meghatalmazás alapján ellátjuk ügyfeleink védelmét gazdasági, közlekedési stb. bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban.

Család jog

 • házassági bontóperek
 • családi jogállással kapcsolatos perek (apaság vélelmének megdöntése iránti perek)
 • gyermekelhelyezés
 • tartásdíj iránti perek
 • házassági, élettársi vagyonjogi megállapodások
 • házassági vagyonközösség megszűntetésére vonatkozó megállapodások

Peres eljárás

 • polgári perben való képviselet
 • munkajogi perben való képviselet