A kötelmek a mindennapi élet meghatározó jogi instrumentumai, a kötelmi jog ennek megfelelően a magánjog egyik legjelentősebb területe. Sok esetben azonban nehéz átlátni a kötelmekkel kapcsolatos szabályozást, jelen írásunk így a kötelmi jog alapvető fogalmainak tisztázását célozza.

A kötelmek

A kötelem egy relatív jogviszony, azaz két meghatározott személy között jön létre, a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatás teljesítését követelő között. Azok a jogviszonyok, amelyekben ezek a feltételek együtt nem teljesülnek (azaz nincsen két meghatározott személy, akik között valamilyen szolgáltatásnyújtás történik), nem tekinthetők kötelmi jogi jogviszonyoknak. A kötelmi jog tágabb, a szerződések jogánál, ugyanis az nem csak a szerződések, hanem valamennyi, meghatározott személyek közötti jogviszony jellemzőit magában foglalja. Kötelem a Ptk.-ban meghatározott jogi tényekből keletkezhet; ezek a szerződés, az egyoldalú jognyilatkozat, a károkozás, az értékpapír, a jogalap nélküli gazdagodás, a megbízás nélküli ügyvitel és az utaló magatartás.

A szerződések

A szerződés két vagy több személy jogi hatást kiváltó, kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata, egyben az egyik kötelemkeletkeztető jogi tényállás. A szerződés alapján meghatározott szolgáltatás teljesítését követelheti a jogosult a teljesítésre köteles kötelezettől. A szerződési szabadság elve alapján ezen szerződéskötő felek szabadon dönthetnek a szerződés megkötéséről, a szerződéses partner kiválasztásáról, a szerződés típusáról és tartalmáról. Ennek értelmében tehát bármilyen, törvényben nem tiltott szolgáltatás nyújtására köthető szerződés, továbbá a Ptk. a szerződések egyes tipikus formáira speciális szabályokat is tartalmaz. Ezen szabályok támpontot nyújtanak a szerződő feleknek a szerződéses tartalom kialakítása során, ugyanakkor arra is lehetőség kínál a törvény, hogy a felek a jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó szabályoktól egyező akarattal eltérjenek. Általánosságban elmondható ugyanakkor, hogy többrétű és kifejezetten bonyolult polgári jogi szabályok ismere elengedhetetlen egy jó szerződés megkötéséhez, éppen ezért ajánlott megfelelő szakismerettel rendelkező jogász megbízása az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására.

Lépjen velünk kapcsolatba kötelmi jogi ügye kapcsán!

Amennyiben Önnek szerződéskötéssel vagy ezzel összefüggő jogi üggyel kapcsolatban lenne szüksége szakértő segítségre vagy tanácsadásra, keresse fel irodánkat az alábbi elérhetőségeink egyikén.