Author Archive

A kötelmi jogról érthetően

A kötelmi jogról érthetően

A kötelmek a mindennapi élet meghatározó jogi instrumentumai, a kötelmi jog ennek megfelelően a magánjog egyik legjelentősebb területe. Sok esetben azonban nehéz átlátni a kötelmekkel kapcsolatos szabályozást, jelen írásunk így ...
Tovább
Mi az a vis maior?

Mi az a vis maior?

A köznyelvben gyakran emlegetik, hogy valamilyen kötelezettség nem teljesítése kapcsán vis maiorra való hivatkozással ki tudják menteni magukat, és így végső soron “megúszhatnak” bármilyen szerződésszegést, vagy károkozást. Hogyan is működik ...
Tovább
Nem tudom fizetni a devizahitelemet. Mit tegyek?

Nem tudom fizetni a devizahitelemet. Mit tegyek?

Devizaalapú hitelről akkor beszélünk, ha a devizában nyilvántartott hitel folyósítása, illetve törlesztése forintban történik. A hazai devizahitelek döntő része devizaalapú hitel, mert devizában számolják el, a folyósítás és törlesztés azonban ...
Tovább
Mikortól beszélünk orvosi műhibáról?

Mikortól beszélünk orvosi műhibáról?

A Ptk. 2:43. § b) pontjában foglalt testi épséghez és egészséghez fűződő személyiségi jog garantálja az egyén testi épségének és egészségének védelmét harmadik személyekkel szemben. E személyiségi jog polgári jogi ...
Tovább