Browsing Category

Civil Law

A kötelmi jogról érthetően

A kötelmi jogról érthetően

A kötelmek a mindennapi élet meghatározó jogi instrumentumai, a kötelmi jog ennek megfelelően a magánjog egyik legjelentősebb területe. Sok esetben azonban nehéz átlátni a kötelmekkel kapcsolatos szabályozást, jelen írásunk így ...
Tovább
Mikortól beszélünk orvosi műhibáról?

Mikortól beszélünk orvosi műhibáról?

A Ptk. 2:43. § b) pontjában foglalt testi épséghez és egészséghez fűződő személyiségi jog garantálja az egyén testi épségének és egészségének védelmét harmadik személyekkel szemben. E személyiségi jog polgári jogi ...
Tovább