Ügyfele, szerződéses partnere nem teljesítette fizetési kötelezettségeit? Jelenleg nincs kintlévősége, azonban megkötött szerződései nem védik az érdekeit megfelelően? Nem biztos leendő üzletfele teljesítőképességében?

Ügyvédi Irodánk az első lépéstől az utolsóig nyomon tudja követni a folyamatokat, s el tudja érni, hogy üzleti kapcsolatai sérülése nélkül, a leghatékonyabban tudja kintlévőségeit kezelni, tartozásait behajtani. Az ügyvédi közreműködés a legtöbb esetben ugyanis nem kiváltható: jogi tanácsadásra, jogi szolgáltatás elvégzésére ugyanis nem jogosultak egyéb, tanácsadó cégek, így Irodánkat választva teljeskörű szolgáltatást tud igénybe venni kintlévőségeinek behajtására.

A megfelelő szerződés elkészítése, vagy a már meglévő szerződések véleményezése és a megfelelő módosítása elkerülhetővé teszi a későbbi, hosszas jogvitákat, s megelőzhető a tartozások kialakulása, vagy az elhúzódó ügyintézés. Hosszútávú bérleti szerződést köt vállalkozása, vagy az építőiparban dolgozik, s a nemfizető ügyfelek miatt Ön is adósságspirálba került? A megfelelő és tudatos szerződés, az üzleti partnerek ellenőrzése, megfelelő biztosítékok kikötése megvédheti Önt vagy vállalkozását a jövőben.

 Ha már fennálló, esedékessé vált tartozás behajtása érdekében szükséges lépéseket tenni, Irodánk első körben – üzleti kapcsolatai védelmében – a békés megoldás érdekében jár el, s közreműködik egy mindenki számára megfelelő megállapodás létrehozásában, megvizsgálva a követelés jogosságát, behajthatóságát. Amennyiben a békés megoldás irreális, vagy a lépések nem vezetnek eredményre, úgy a lehető legalkalmasabb időben, s gyorsan tud további eljárásokat kezdeményezni: fizetési meghagyást, polgári peres eljárást, választottbírósági eljárást, megfelelően elkészített iratok alapján akár közvetlen végrehajtás elrendelése is opció lehet.

Érdemes a folyamatokat egy kézben összpontosítani, hiszen ha a jogosult fizetési meghagyást kezdeményez, majd ezt követően válik szükségessé a jogi képviselő közreműködése, belépése az ügybe, sokkal kevesebb idő és lehetőség marad a megfelelő peres eljárás előkészítésére, a bizonyítékok megfelelő összeszedésére, a peres eljáráshoz szükséges iratok határidőben történő benyújtására, illetve – információ hiányában – akár illetékkedvezményektől is eleshet, aki nem részesül teljes körű tájékoztatásban.

A fizetési meghagyásos eljárás

A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozó nemperes eljárás; a pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze. Megindítása cég esetén kötelezően elektronikusan történik, a jogi képviselők akár egy órán belül meg tudják indítani a folyamatot. Ha a tartozás 3M forint alatti, kötelező ezzel az eljárással kezdeni a jogérvényesítést, abban az esetben azonban, ha a 30M forint feletti követelésről beszélünk, úgy már nem használható – rögtön peres eljárást kell kezdeni.

Az eljárásnak díja van, azonban kérhető költségfeljegyzés ebben az eljárásban is, hogy a díjat azonnal megfizetni ne legyen szükséges. A díjszabás egyébként a következők szerint alakul: A járulékok nélkül számított tartozás 3%-át vesszük figyelembe, minimum 8.000 forint, illetve annyiszor 1.600 forint, ahány fél az eljárásban részt vesz, de maximum 300.000 forint.

Az elektronikusan beküldött kérelmet 3 napon belül kibocsátja a közjegyző, s ha 15 napon belül nem érkezik ellentmondás, olyan, mintha polgári peres eljárást nyertünk volna: jogerőssé válik a fizetési meghagyás és végrehajtás indítható. Ha ellentmondás érkezik ugyanakkor, az ügy perré alakul, s 15 nap áll nekünk is a rendelkezésünkre, hogy a pert megindító, már tételes jogi érvelést tartalmazó iratot, és a bizonyítékokat is előterjesszük az illetékes bíróságra.

Amennyiben az FMH végrehajtható lesz, a eljáró közjegyzőnél azonnal kérhető a végrehajtás a teljes vagy a részösszegre is. A végrehajtás elrendelése is díjköteles, amit a kérelem előterjesztésekor kell megfizetni. Mértéke a követelés 1%-a, minimum 8.000 forint, de maximum 150.000 forint.