A Ptk. 2:43. § b) pontjában foglalt testi épséghez és egészséghez fűződő személyiségi jog garantálja az egyén testi épségének és egészségének védelmét harmadik személyekkel szemben. E személyiségi jog polgári jogi aspektusait érintik az orvosi tevékenység jogi problémái is, mint például az egészségügyi intézmény kártérítési felelőssége az orvosi műhibák esetében. Jelen írásunk az orvosi műhibákért való felelősség alapvető kérdéseit járja körbe, különös tekintettel arra, hogy mely mulasztások alapozzák meg az orvosok kártérítési felelősségét.

Az orvosi műhibaperekben a bíróságok a kártérítési felelősség ok-okozati kapcsolatát vélelmezik.

Az orvosok kártérítési felelőssége

Az úgynevezett orvosi műhibaperekben a bíróságok a kártérítési felelősség ok-okozati kapcsolatát vélelmezik, és nem veszik figyelembe az előreláthatóság követelményét. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a beteget kár éri az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során, vélelem áll fenn arra vonatkozóan, hogy ez a kár az egészségügyi intézmény vagy adott esetben az orvos eljárása okán következett be.

Az egészségügyi intézmény akkor mentesülhet kártérítési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy az egészségügyi szolgáltatótól általában elvárható gondossággal járt el és a beteg állapotromlása vagy halála ennek ellenére következett be, továbbá az nem volt előre látható. Az orvosokat fokozott elvárás terheli a beteg ellátásával kapcsolatosan, éppen ezért nehezített számukra a felelősség alóli kimentés rendszere.

Az elvárható gondosság követelményét az Eütv. is nevesíti. Ez a kötelezettség  kiterjed arra is, hogy a kórháznak úgy kell megszerveznie az orvosi tevékenységét, hogy a különböző feladatok ellátása ne akadályozza egymást, és ne eredményezzen késedelmet a beteg ellátásában.

Amennyiben bármely fenti követelmény teljesítését az orvos vagy az egészségügyi szolgáltató intézmény elmulasztja, abban az esetben beszélhetünk orvosi műhibáról. Az orvosi műhibaperek a magánjog egy igen speciális területét jelentik, így az ilyen ügyek ellátása minden esetben speciális jogi szakértelmet igényel. Munkatársaink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek az orvosi műhibák terültetén, kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Amennyiben orvosi műhibával kapcsolatos kérdése merülne fel, további információkért keresse fel ügyvédi irodánkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén.