Adójog

Ellátjuk ügyfeleink képviseletét az adóellenőrzés megindulásától, a jogorvoslati eljárások befejezéséig, ideértve a közigazgatási bíróságok előtti adóperekben történő képviselet ellátását is. Talán kevésbé közismert, hogy az adóellenőrzés az adóhatóság megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv elkészítésével, pontosabban annak az adózó részére történő átadásával befejeződik. Ezt követően már ún. hatósági eljárás lefolytatására kerül sor, melynek lényege, hogy az adóellenőrzés megállapításait az adóhatóság határozati formában közli az adózóval. Az adóhatározat kézhezvétele után áll mód a különböző jogorvoslati fórumokhoz fordulni (másodfokú adóhatóság, közigazgatási bíróság, Kúria).

Az adóellenőrzés megindulásakor óhatatlanul felmerül a kérdés: kitől kérjünk az eljárás alatt szakmai támogatást? Kézenfekvő, hogy számíthatunk könyvelőnk, könyvvizsgálónk együttműködésére. Nem árt ugyanakkor, ha idejekorán adójogban otthonosan mozgó ügyvéd bevonására is elszánjuk magunkat. Az adóhatározatok bírósági felülvizsgálata iránti ún. adóperekben gyakran felmerülő kérdés, hogy az adóellenőrzés befejezését, illetve a jogerős adóhatározat kézhezvételét követően be kell-e fizetni az adóhatóság határozatával kiszabott adóhiányt, adóbírságot, illetve késedelmi pótlékot. Az adóhatóság határozatainak törvényességét felülvizsgáló bírósági eljárás megindítása nem eredményezi fizetési kötelezettségünknek automatikus „elhalasztását”. Ügyfeleink képviseletében eljárva, adószakértőinkkel együttműködve, megfelelően kidolgozott könyvviteli/jogi szakmai érveléssel, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a közigazgatási bíróság elrendelje a jogerős adóhatározat végrehajtásának felfüggesztését.

Adójogi ügyvédet keres? Állunk rendelkezésére!