Büntetőjog

Irodánk több, mint tíz éve foglalkozik büntetőügyek vitelével.

Irodánk több, mint tíz éve foglalkozik büntetőügyek vitelével. A gazdasági bűncselekmények körében (gazdasági csalás, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, számvitel rendjének megsértése, tartozás fedezetének elvonása, csődbűncselekmény, költségvetési csalás, stb.) Irodánk teljes körű tanácsadást és képviseletet vállal. Több olyan külső tanácsadó és szakértő segíti munkánkat, akik a jogi tudáson kívül, egyéb speciális szakértelemmel is rendelkeznek (adótanácsadó, közgazdász), hiszen jelen bűncselekményekben a védői munka nem merülhet ki csupán a Btk. és Be. ismeretében; a tanácsadás és a képviselet ellátásakor szükséges egyéb olyan, mélyreható ismeret, amely kizárólag akkor állhat egy ügyvéd rendelkezésére, ha e területre szakosodik.

Tartozás fedezetének elvonása bűncselekménye:

  1. § (1) Aki írásbeli szerződés alapján fennálló követelés fedezetéül szolgáló vagyont részben vagy egészben elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.    
    (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt a gazdasági tevékenységből származó tartozás fedezetéül szolgáló vagyonra követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
    (3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt különösen nagy vagy azt meghaladó értékre követik el.
    (4) Tartozás fedezetének elvonása miatt az elkövető nem büntethető, ha a tartozást a vádemelés előtt kiegyenlíti.

Az követi el ezt a bűncselekményt, aki szerződés alapján fennálló követelés fedezetéül szolgáló vagyont vont el – olyan módon, hogy a követelés kiegyenlítésére káros hatást gyakorol. 

Ezen felül természetesen egyéb bűncselekményekben is vállalunk teljes körű képviseletet.

Kiemelt büntetőjogi tényállások:

Csalás:

Aki jogtalan haszonszerzés végett (célzat) mást

– tévedésbe ejt,

– vagy tévedésben tart (elkövetési magatartások)

és ezzel kárt okoz (eredmény), csalást követ el.

Sikkasztás:

Aki a rábízott idegen dolgot

– jogtalanul eltulajdonítja,

– vagy azzal sajátjaként rendelkezik,

sikkasztást követ el.

Közokirat-hamisítás: 

Aki

– hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja, hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál (materiális közokirat-hamisítás)

– közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba (intellektuális közokirat-hamisítás)

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Rágalmazás:

Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas

– tényt állít,

– híresztel,

– vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ,

vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Irodánk Ügyeleink megbízható és naprakész, teljeskörű jogi képviseletének ellátását vállalja mind a fenti bűncselekményekkel kapcsolatos, mind egyéb büntetőjogi eljárások során.

Vegye fel velünk a kapcsolatot most!