A kötelmi jogról érthetően

A kötelmek a mindennapi élet meghatározó jogi instrumentumai, a kötelmi jog ennek megfelelően a magánjog egyik legjelentősebb területe. Sok esetben azonban nehéz átlátni a kötelmekkel kapcsolatos szabályozást, jelen írásunk így ...