Ügyvédi irodánkról

Az ügyvédi irodát 2005-ben alapította dr. Téglásy Balázs, aki jelenleg is az iroda vezető ügyvédje.

Az iroda tevékenysége kiterjed a polgári jog, büntetőjog, gazdasági jog, és a társasági jog különféle területeire.

Az ügyvédi iroda működési körébe tartozik többek között gazdasági társaságok alapításával, működésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, éppúgy mint az ingatlanokkal kapcsolatos jogi közreműködés, illetve polgári peres- vagy nemperes eljárások vitele. Irodánk másik fő profilja évek óta a büntetőjoggal kapcsolatos ügyekben történő képviselet, kirendelések útján vagy meghatalmazással; gazdasági, közlekedési, vagy egyéb bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban.

Jelentős mennyiségű devizahitellel kapcsolatos peres eljárásban képviseljük az adósokat, illetve ezzel kapcsolatosan Deviza perekben is eljárunk országszerte.

Irodánk gazdasági társaságok képviseletében is eljár, mind a napi ügyek viteléhez kapcsolódóan, mind pedig közép- és hosszú távú szerződések kialakításában, illetve egyedi projektek végigvitelében is segítve ügyfeleinket.

Dr. Téglásy Balázs
Ügyvéd
Irodavezető

Referenciáink

Irodánk 2013 óta foglalkozik kifejezetten deviza-alapú hitelekkel kapcsolatos peres eljárásokkal.

A velünk együttműködő szakosodott irodával együtt, ez több mint 400 peres eljárást jelent, amelyeken kívül az érintett pénzintézettel kapcsolatos egyeztető eljárást, esetleges peres,- vagy peren kívüli megegyezés létrehozásában is képviseljük ügyfeleinket.

2015-től jelentősen megnövekedett a gépkocsi-hitelekkel kapcsolatos tanácsadás, illetve ezzel összefüggő perindítások száma, melyek az elszámolással kapcsolatos, helyenként súlyos kifogásokat is jelzik.
Irodám vállal jelzálogalapú- és autóhitelekkel kapcsolatos peres és egyeztető eljárásokat egyaránt, valamint végrehajtási ügyek megszüntetésére irányuló pereket is. Céges hitelekkel kapcsolatosan is vállalunk megbízást.

Irodánk nagy tapasztalatú és korrekt segítőkkel, pénzintézeti eljárásokban jártas külső szakértők segítségével végzi munkáját.