Ingatlanjog

Az ingatlanok jogi szabályozása igen sokrétű. Az ingatlanjog körében tárgyaljuk többek közt az adásvételi-, hitel- és jelzálogszerződéseket, foglalkozhatunk haszonbérlettel, társasházak szabályozásaival, lakóközösségi problémákkal, míg az ingatlanszerzés körében kiemelendő az ajándékozás, az adásvétel, öröklés, házassági vagyonjog.

Házasságkötés esetén egyre többen élnek a lehetőséggel, hogy az ingatlant közös tulajdonként, arányosan megosztva viseljék. Már önmagában ez további jogi kérdéseket vet fel: magát a tulajdoni részesedéseket be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, ami közhitelesen bizonyítja, hogy több tulajdonosa is van az adott ingatlannak. Ez egy nemperes eljárás keretében elintézhető ügy, azonban fontos jogi lépés a házastársak és harmadik személyek szempontjából is akár egy adásvétel esetén. Fontos szempont ez egy esetleges válás esetén is, hiszen közhitelessége révén egyértelműen bizonyítja a felek részesedését, melyre a bíróság támaszkodhat további bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül. Mindemellett természetesen a bejegyzés a feleknek is biztonságot jelenthet.

Maga a tulajdonátruházás esetén kötelező jogi szakismerettel rendelkező személyt, ügyvédet megbízni annak lefolytatása sikeressége érdekében, hiszen nagy értékekről és megélhetési kérdésekről esik szó. Ennek kezelését egy jogi ismeretekkel rendelkező személyre bízva a jogalkotó biztonságosabb kezekbe helyezi az ügyek lefolytatását, kimenetelét. Bérleti szerződések esetén bár nem szükséges az ügyvédi közbenjárás, az mégis ajánlott, hiszen akár bérbeadóként, akár bérbe vevőként biztosítékot jelenthet egy ügyvéd által kibocsátott irat, melyet vitás helyzetekben bizonyítékként használhatunk fel.

Fontos ügyelni a részletszabályokra is, többek között az illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezésekre, hiszen a törvény szűkíti azok körét, akikre illetékfizetéssel kapcsolatos kedvezmény fennáll, ilyenek például az egyenesági rokonok, házastársak, illetve édestestvérek. Éppen ezért is indokolt egy jogban jártas, megfelelően felkészült szakember megbízása a részletszabályokról történő tájékozódás érdekében.

Irodánk – klasszikus ügyvédi tevékenysége körében – ellátja az ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények felülvizsgálatát, ingatlan-adásvételi szerződések és bérleti szerződések elkészítését, ingatlan-nyilvántartási eljárások ügyintézését, valamint a kapcsolódó adó- és illetékügyekben jogi tanácsadást szolgáltat.

Lépjen velünk kapcsolatba ingatlanjogi kérdésekben!