Kártérítési jog

„Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni” áll a Polgári Törvénykönyvben. Ez az általános kitétel alkalmazható a bármilyen kár bekövetkezése esetén. Legyen szó akár közlekedési vagy munkahelyi balesetről, orvosi műhibáról, vagy a mindennapi életben egy rosszhiszemű személy károkozásáról, a károsodott felet kártérítés illetheti meg.

Sokan nem tudják, de egy közlekedési baleset során a kártérítés egy kikerülhetetlen kérdéskör, az esetleges szabálysértési és büntetőjogi felelősségtől függetlenül, az okozott kár megtérítése jogszabályi kötelessége az okozónak. Az sem probléma, ha a károkozó fél fizetésképtelen, mivel ezekre a közlekedési helyzetekre a felelősségbiztosító mögöttes helytállási kötelezettsége is vonatkozik. Tehát amennyiben Önt valamilyen kár éri egy közlekedési baleset kapcsán, úgy a professzionálisan működő biztosító felé is élhet kárigénnyel. Azonban ezen társaságok ügyintézési rendszere sokszor nehézkes és bonyolult, így felkészült jogi képviselők nélkül a kártérítési igény érvényesítése meghosszabbodhat, akár el is lehetetlenülhet.

Szintén nem sokak által ismert, hogy munkavégzés során bekövetkezett kár megtérítésére köteles a munkáltató. A felhívott helyes jogszabályi rendelkezés a Munka Törvénykönyvének következő fordulata: „A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt.” Ez egészen extrém esetekben is fennállhat, példának okáért egy titkárnő magassarkú cipő viselésére volt kötelezett a munkahelyi előírások alapján és ezzel összefüggésben egy óvatlan lépésnek köszönhetően bokatörést szenvedett. Ebben az esetben a bíróság helyes megállapítása, hogy ez munkahelyi baleset, így a titkárnő kártérítésre jogosult.

A fenti bemutatott kártérítési esetek speciális esete az orvosi működés során bekövetkezett kár. Ebben az esetben az egészségügyi szolgáltató (legyen akár állami, akár magán) felel az alkalmazottjáért, még abban az esetben is, ha az orvos esetleg alvállalkozó.

Az orvosi műhibákkal kapcsolatos eljárások speciális jogi szaktudást igényelnek, illetve megbízható, professzionális szakértői csapat alkalmazását, amelyek irodánk esetében teljes mértékben rendelkezésre állnak. Hosszú évek tapasztalata segíti munkánkat, melybe beletartozik a peren kívüli egyezségek megkötése is, hiszen a fenntartónak és főleg ügyfeleinknek egyaránt eminens érdeke, hogy az eljárás mielőbb lezárásra kerülhessen, elkerülendő az időmúlást, és meggyorsítva a mielőbbi kárenyhítést.

Legyen szó bármilyen élethelyzetről, amennyiben Önt kár érte, jogosult lehet az okozótól kártérítésre. A bonyolult és hosszadalmas kártérítési jogi procedurát azonban szakértőink segítségével gyorsan és pontosan felgöngyölítjük, hogy jogos igénye érvényesíthető legyen.

Irodánk saját szakértői csapattal dolgozik, amely nem csak a kártérítési jog, hanem az ezzel összefüggésben felmerülő egyéb jogi és nem jogi problémák megoldásában is áll az Ön rendelkezésére.

Amennyiben szakkérdés merül fel, úgy Irodánk állandó partnerei az ország elismert szakértői, így a jogkérdéseken túl, a szakmai ismertek is becsatornázásra kerülnek az ügyekben, így biztosítva Ügyfeleink teljeskörű védelmét és képviseletét.

Vegye fel velünk a kapcsolatot kártérítési jogi ügyekben is!