Orvosi műhibaperek

Tiszteljük az orvosokat: tudjuk, hogy gyógyító tevékenységük során nagy felelősséget viselnek. Éppen ezért elfogadhatatlannak és megengedhetetlennek tartjuk, hogy egy orvos ne az elvárható legnagyobb gondossággal, ne a szakmai szabályok megtartása mellett, ne az orvostudomány mindenkori állásának ismeretében és annak megfelelően járjon el. Elfogadhatatlannak és megengedhetetlennek tartjuk a gyógyító tevékenység során a felkészületlenséget és a nemtörődömséget, mivel az ilyen mulasztás emberi életet veszélyeztethet – vagy legrosszabb esetben annak elvesztését eredményezheti. Ugyanakkor több ízben képviseltünk sikeresen orvosokat is, mivel alapelvünk, hogy kizárólag etikailag, orvos-szakmailag és jogilag vállalható esetekben járunk el, függetlenül megbízónk foglalkozásától.

Minden esetben törekszünk tehát arra, hogy úgy a konzultációk, mint a megindításra kerülő eljárás során teljes empátiával és az ügyvédtől elvárható titoktartást is meghaladó diszkrécióval, ügyfelünk kíméletével járjunk el. Az orvosi mulasztáson alapuló igényeket peren kívüli egyeztetés során, annak eredménytelensége esetén peres eljárásban, illetőleg – ha az orvosi mulasztás a büntetőjogi felelősségre vonás lehetőségét is felveti – ügyfelünk kívánata szerint büntetőeljárásban érvényesítjük. Amennyiben az egészségügyi dokumentáció nem vagy nem teljes körben áll ügyfelünk rendelkezésére, a teljes dokumentáció hiteles másolati példányát beszerezzük, és azt – szükség szerint orvosszakértő bevonásával – már az eljárás megindítása előtt részletesen elemezzük. Az elemzés birtokában ügyfelünknek őszinte és megalapozott véleményt törekszünk megfogalmazni arra vonatkozólag, valóban a polgári igények eredményes érvényesítését, illetőleg a büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó mulasztás történt-e.

Az orvosi műhibákkal kapcsolatos eljárások speciális jogi szaktudást igényelnek, illetve megbízható, professzionális szakértői csapat alkalmazását, amelyek irodánk esetében teljes mértékben rendelkezésre állnak. Hosszú évek tapasztalata segíti munkánkat, melybe beletartozik a peren kívüli egyezségek megkötése is, hiszen a fenntartónak és főleg ügyfeleinknek egyaránt eminens érdeke, hogy az eljárás mielőbb lezárásra kerülhessen, elkerülendő az időmúlást, és meggyorsítva a mielőbbi kárenyhítést.

Vegye fel velünk a kapcsolatot most!