Kötelmi jog

Kötelmi jog

A polgári jog széleskörűsége miatt elmondható, hogy az emberek mindennapjait szabályozza, szinte minden emberi tevékenység érinti a polgári jog valamelyik részterületét.

A polgári jogon belül léteznek olyan jogügyletek, melyeknél a jogszabály ügyvédi közreműködést kíván meg a szerződés illetve jogügylet érvényességéhez. Ide tartozik a gazdasági társaságok alapítása, változásuknak bejelentése, megszűnése, valamint az ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések, beleértve az ajándékozást, cserét és adásvételt. Mindemellett a házassági vagyonjogi szerződések és öröklési, tartási, életjáradéki szerződések kötéséhez is szükséges az ügyvédi közreműködés. Ügyvédi irodánk vállalja a polgári jog területéhez tartozó szerződések szövegezését, ellenjegyzését, a szerződések véleményezését, hiteles tulajdoni lapok lekérését, öröklési, tartási, életjáradéki szerződések szövegezését és ellenjegyzését, peres és nem peres eljárásokban a képviseletet, házassági vagyonjogi szerződések szövegezését és ellenjegyzését, valamint a cégbejegyzéshez kapcsolódó dokumentumok elkészítését, ellenjegyzését, a cég életútjában bekövetkező változások bejelentését, dokumentálását, megszűnés esetén a szükséges jogi lépések megtételét.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!