Családjog

A Ptk. 4:1.§ (1) bekezdése értelmében törvény védi a házasságot és a családot. A házasság a legfontosabb életközösség, éppen ezért a jogalkotó felelősséget érez, hogy megfelelő szabályok közé szorítsa ezen jogintézményt. A házasság érvénytelenségének megállapítása peres eljárásban folyik, melynek lehetséges okai többek közt a cselekvőképtelen állapotban kötött házasság, a rokoni, hozzátartozói kapcsolat, korábbi házasság fennállása. A házasság megszűnésének esetei az egyik fél halála, illetve a bíróság általi felbontás, hétköznapi nevén a válás. Ennek során a jogi tisztánlátás azért is szükséges lehet, mert a felek vitáját objektíve vizsgálva az ügy mielőbbi lezárást érhet el. Ebben az eljárásban közös gyermek esetén az ő elhelyezése, felügyeleti kérdéseit is megválaszolja a bíróság az eset körülményeire tekintettel; továbbá dönt a névviselésről és a vagyonjogi kérdésekről, tartási jogosultságokról is.

A családjogi szabályozás során a gyermekek védelme elsődleges, így fokozott jogi védelmet élveznek. Ennek megfelelően gyermekelhelyezési ügyekben a bíróság aszerint dönt, hogy hol fejlődhet a gyermek a legmegfelelőbb körülmények közt, a legteljesebb életet élve. Ügyvédként feladatunk ebben a megfelelő képviselet nyújtása, a bizonyítás elősegítése, hogy a gyermek valóban a legkevesebb törést szenvedje el mind az eljárás, mind annak következményei során.

Irodánk a családjogi ügyekben teljeskörű peres és nemperes képviseletet biztosít Ügyfeleink számára, eljár továbbá a házassági, élettársi vagyonjogi-, illetve házassági vagyonközösség megszüntetése vonatkozásában kialakított megállapodások szerkesztése körében is Ügyfeleink megbízása alapján.

Keressen minket családjogi kérdésekben is!